27 мај 2021

Заштита од насиља-радионица

У сарадњи са чланицама и члановима клуба DX, одржали смо са УП-ом акцију самозаступања, на којој смо представили шта је за нас насиље и разменили идеје о могућем начину оснаживања тимова за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.