R-point

R -Point 2008/2009.

У нашој школи, у сарадњи са R – POINT – ом, реализован је пројекат „СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ МЛАДИХ РОМА“.

Део пројекта се одвијао у ОШ „Бранко Пешић“ реализацијом активности које су подразумевале радионице у оквиру предузетништва, енглеског језика, српског језика и информатике.

Било је укључено 15 полазника.

R -Point 2009/2010.

У нашој школи, у сарадњи са R – POINT – ом, реализован је пројекат „СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ МЛАДИХ РОМА“. Пројекат је обухватио 4 групе тако да је 45. полазника завршило курс и стекло стручну оспосбљеност.

Део пројекта се одвијао у ОШ „Бранко Пешић“ реализацијом активности које су подразумевале радионице у оквиру предузетништва, енглеског језика, српског језика и информатике.

R -Point 2010/2011., 2011/2012.

У нашој школи, у сарадњи са R – POINT – ом, реализован је пројекат „СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ МЛАДИХ РОМА“.

Део пројекта се одвијао у ОШ „Бранко Пешић“ реализацијом активности које су подразумевале радионице у оквиру предузетништва, енглеског језика, српског језика и информатике.
Део који се одвијао у школи трајао је 6 недеља, а од укупног броја полазника из сваке групе одабрано је по неколико најактивнијих и редовних полазника да наставе да још 3 месеца похађају курсеве за које су показали интересовања и склоности.

Други део пројекта рађен је у сарањи са АКАДЕМИЈОМ ЕДУКАТИВА која је специјализована управо за такву врсту обуке која је потребна овим полазницима.

Након теоријског дела који се одвијао у школи, полазници су похађали практични део у трајању од 3 месеца.