Erasmus +

Фондација Темпус је завршила процедуру одабира Еразмус + пројеката стратешких партнерстава за опште образовање (КА201), пријављених у оквиру конкурсног рока у 2019. години.

Наш пројекат под називом “Romabc goes Western Balkan“ је одабран за финансирање од Националне Еразмус+ агенције, фондације Темпус. Дужина трајања пројекта је две године, од 01.10.2019. до 30.09.2021. године.

Број пројекта је : 2019-1-RS01-KA204-000872

У пројекту придружени партнери су нам:

Веб адреса пројекта :

www.romabcgoeswesternbalkan.com

 1. Romag – Serbia
 2. PS „St. Kliment Ohridski“- Bitola
 3. „Sumnal“ – Association for development of the Roma community in  North Macedonia
 4. Kfe – e.v.
 5. HEEDA

Циљеви нашег пројекта су:

 • Приручник и курикулум;
 • Пилот тренинг за наставнике који ће тестиратти вежбе;
 • Тест фаза.

Активности током пројекта:;

 • Израда курикулума и  приручника за наставнике који се може применити у Функционалном описмењавању одраслих рома;
 • Размена добре праксе.
 • Дисиминација пројектних резултата

Резултати пројекта:

 • Приручник као практичан водич за наставнике
 • Курикулум који одређује рад наставника
 • Интернет сајт – формиран током трајања пројекта Ерасмус+ послужиће као платформа за размену добрих искустава
 • Тест фаза
 • Пилот тренинг
 • Дисиминација резултата пројектa