Школа без насиља

У децембру 2013. ОШ „Бранко Пешић“ је ушла у програм УНИЦЕФ-а „Школа без насиља“.

Наставници су завршили обуку „Моја школа – школа без насиља“ у организацији Министарства просвете  и УНИЦЕФ-а.

Оформљен је школски тим, који чине наставници и ученици.

Сачиљен је Програм заштите ученика од насиља, занемаривања и злостављања којим  су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља.