Хуманост

НВО „Хуманост“ и „Ендемит“ под покровитељством Европске Агенције за реконструкцију

„ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ РОМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНА ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД“
У нашој школи је организована настава за одрасле Роме који из различитих разлога нису завршили основну школу.
Овим пројектом им омогућено да наставе школовање, а после тога да стекну сертификат за послове чишћења и озелењавања.
Пројекат је обухватио 105 одраслих Рома, углавном мушкараца.

Настава за полазнике осмог разреда који нису у могућности да долазе до школе организована је у насељу Војни пут.

2006/2007.

НВО „ХУМАНОСТ“

Пројекат “Описмењавање младих Ромкиња“ изведен је првих дана у дворишту локалног Месџида, а касније се настава изводила у кући једне од полазница.
Од 14 пријављених полазница ромске националности 11 њих је похађало и завршило први разред према предвиђеном програму.

2009/2010.