Распоред звоњења

ЧАС ПРВА СМЕНА – СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
1. 8 00 –  8 30
2. 8 35 –  9 05
3. 9 10 – 9 40
4. 9 55  – 10 25
5. 10 30 – 11 00
6. 11 05 – 11 35
ЧАС ДРУГА СМЕНA – МЛАЂИ РАЗРЕДИ
1. 13 20 – 14 05
2. 14 10 – 14 55
3. 15 10 – 15 55
4. 16 00 – 16 45
ЧАС ТРЕЋА СМЕНА – ОДРАСЛИ
1. 17 00  –  17 30
2. 17 30  –  18 00
3. 18 10  – 18 40
4. 18 40  –  19 10

Смене се не ротирају  у току шкоске године тако да је динамика рада непроменљива за одељење у току једног полугодишта за које ученици треба да заврше један разред.

Настава  у једном полугодишту траје 17 недеља, односно 85 радних дана.