+381 11 3167 133, +381 11 3167 134 osbrankopesic@yahoo.com

Професионална оријeнтација

Подршка на пољу професионалне оријентације поред стварања јасне слике о наставку и току даљег школовања треба да допринесе развоју компетенција које ће омогућити ученику да сам донесе адекватну одлуку и да усваја садржаје у складу са интересовањима и способностима.
Процес професионалне оријентације  захтева темељно стратешко планирање и активирање ресурса који нису заступљени само у школском окружењу. Реализација ваннаставних активности као што су друштвене, уметничке, културне и друге активности, интегративни су
део процеса професионалне орјентације. Јачање партиципације ученика и усмерањање за рад са вршњацима на пољу даљег сналажења у школовању и учешћа у друштву, други су важан сегмент процеса професионалне оријентације. Процес професионалне орјентације започиње у првом циклусу образовања кроз реализацију активности које испуњавају задатке професионалне оријентације.

Посета Народном музеју

Посете Народном музеју Србије и амбијентална настава за ученике осмог разреда и полазнике школе Бранко Пешић реализују се кроз партнерство и сарадњу са организацијом Центар за интеграцију младих.

ЦИЉ амбијенталне активности је квалитетно провођење слободног времена ученика и развијање навика и вештина које доприносе целовитом развоју личности. Активно партиципирање у друштвеним активностима и одабир квалитетних садржаја доприносе адекватеном одлучивању о будућем школовању и занимању. Реализоване су три тематски дефинисане амбијенталне активности у Народном музеју Србије. Почетком октобра је реализована активност складу са обележавањем Дечје недеље.  Децембарска амбијентална настава у Народном музеју Србије је дала допринос кампањи 16 дана активизма против насиља над женама, док је тема фебруарске активности била Све боје љубави.

кликните на фотографију да преузмете и погледате презентацију

Вршњачка подршка у процесу професионалне оријентације

Важан сегмент професионалне оријентације ученика је вршњачка подршка који пружају бивши ученици школе или млади из окружења који су остварили значајне резултате, развили вештине и стекли компетенције да их пренесу ученицима и тиме им помогну у доношењу одлуке о будућем школовању и занимању.

Прва радионица у циљу информисања ученика о подршци у даљем школовању и запошљавању је реализована са ученицима осмог разреда школе Бранко Пешић крајем октобра школске 2023/24. Посебно значајан допринос реализацији активности дао је бивши ученик школе Бранко Пешић. У склопу професионалне оријентације ученика у децембру месецу је реализована друга активност у виду дружења Кафе бару 16 током које је  група младих (корисници ЦИМ а) ученике информисала о могућностима остваривања подршке током школовања, о средњим школама и смеровима које похађају.

кликните на фотографију да преузмете и погледате презентацију

Промоција  средњих школа и занимања

У другом полугодишту завршног разреда осмаци доносе одлуку о избору средње школе и занимања. Поред психо-социјалне подршке која је веома значајна за процес професионалне оријентације, матуранте основних школа треба детаљно информисати о средњим школама у окружењу као и смеровима који се изучавају и занимањима за које се припремају ученици. При избору средње школе поред склоности и интересовања треба сагледати и могућност запослења по завршетку средње школе. Добар извор информација за будуће средњошколце је промоција средњих школа и занимања.

У циљу информисања о образовним смеровима и профилима који су у складу са интересовањима ученика, организована је промоција Школе за основно и средње образовање Вожд коју поред разноврсности образовних профила дефинише рад са осетљивим категоријама деце и младих. Ученици средње школе Вожд у улози вршњачких едукатора су осмацима школе Бранко Пешић 11.03.2024. представили смерове које похађају, предности и бенефите од похађања средње школе Вожд, као и своја лична искуства и задовољство. Поред ученика, представљању школе су допринели професори који су давали информације о условима уписа и техничким питањима која су значајна за похађање средње стручне школе Вожд.

Уз подршку стручног тима школе за Професионалну оријентацију и обиља информација о могућностима даљег школовања и приликама на тржишту рада, коначна одлука о одабиру средње школе је на ученицима и родитељима.

Посета осмака Школи за основно и средње образовање Вожд“

Након презентације Школе за основно и средње образовање Вожд која је реализована почетком марта месеца за ученике завршног разреда школе Бранко Пешић, организована је и 2. априла реализована информативно-едукативна посета средње школе. У посету средњој школи ишло је шесторо ученика осмог разреда од којих су двојица ученика припадници мигрантске популације (млади из Авганистана). Подршку ученицима током посете средњој школи пружио је Тим за професионалну оријентацију школе Бранко Пешић. Током посете ученици су обишли кабинете за практичну наставу и учионице у којима се одвија настава. Представници школе су приредили квалитетан пријем за осмаке. Ученици су имали прилику да виде учионице и остале капацитете школе, те да причају са наставним особљем школе које је показало велику срдачност према ученицима и отвореност за подршку. Ученици су имали прилике да разговарају са тренутним ученицима школе и да се дирекно информишу о њиховом искуству. Посетом средњој школи ученицима је омогућено да добију увид у могућности, захтеве и окружење средње школе и да процене да ли је конкретна школа адекватан избор за њих. Кроз овакав вид интеракције ученици су добили подршку и савете у вези наставка свог образовног пута.