Припремна настава за ромску децу предшколског узраста

Пројекат „ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА РОМСКУ ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА“
Реализује се у овој школи од 2006. Године, а траје и данас.
Пројекат се раелизује у сарадњи са НВО Цхурцх Wорлд Сервице и НВО Алфа.
Просечан број деце обухваћене пројектом је 50 у току једне школске године.
То су прерасла деца, узраста од 7 до 9 година, која су ван образовног система.
Никада нису похађала школу ни предшколску установу, а у ОШ „Бранко Пешић“ долазе са старијом браћом и сестрама који су ученици ове школе.

Општи циљеви припремног предшколског програма:

• Стицање хигијенских навика
• Чување здравља и подстицање телесног развоја
• Стицање културних и радних навика
• Јачање самосталности
• Емоционална стабилност и позитивна свест о себи
• Социјализација
• Развијање и неговање креативности
• Стицање знања и вештина

Просечан број деце обухваћене пројектом је 60 у току једне школске године.

2005 / 2006. и даље