Описмењавање одраслих рома

ОПИСМЕЊАВАЊЕ ОДРАСЛИХ РОМА

НВО Church World Service у ОШ “Бранко Пешић” реализује овај пројекат неколико година.
Настава за одрасле полазнике организује се у насељима у којима они живе – Земун Поље, Камендин, Макиш, насеље Др Ивана Рибара. У ова четири насеља било је обухваћено 60 полазника .

У простору у којем се пре подне ради са децом млађег узраста, у послеподневним сатима организовано је описмењавање одраслих Рома.
У насељима којима је настава организована живи велики број Рома који су расељени са Косова.
Највећи број породица живи од социјалне помоћи, а ретки који имају запослење раде у Градској чистоћи или у Зеленилу.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Током пројекта се ради на описмењавању и савладавању минимума знања од И до ИВ разреда у насељу, а за даље образовање од В до ВИИИ разреда полазници се упућују у ОШ “Бранко Пешић” где је организована настава за одрасле полазнике у послеподневним часовима.
Под описмењавањем се подразумева учење српског језика и математике.
Са одраслим полазницима ради учитељица из ОШ “Бранко Пешић”.

ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ

У оквиру редовне наставе за одрасле полазнике, организују се и едукативне радионице из предмета одговорно живљење.
Циљ едукативних радионица јесте стицање знања, вештина, ставова и вредности које су претпоставка за унапређење квалитета живота.
Теме радионица везане су за: породицу, здравље, васпитање деце, рад, непосредно окружење и ширу друштвену заједницу.
Едукативне радионице обухватају теме везане за животне ситуације са којима се сви свакодневно сусрећемо, али и специфичним проблемима Рома које доноси живот у нехигијенским насељима, васпитање деце, брак и брачни проблеми, планирање породице…

2009. и даље