24 окт 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 63 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), Основна школа „Бранко Пешић“ објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/17

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЗАМЕНА КОТЛА У ОБЈЕКТУ ОШ „БРАНКО ПЕШИЋ“

Рок за подношење понуда у предметној јавној набавци продужава се до 01.11.2017. године у 10.30 часова, због разлога предвиђених одредбама члана 63 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) – измена Конкурсне документације у року који је краћи од осам дана од првобитно дефинисаног рока за подношење понуда.