Школа за негу лепоте у нашој школи, децембар 2014.