Распоред звоњења

ЧАС ПРВА СМЕНА – СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
1. 8 00  –  8 45
2. 9 00  –  9 45
3. 9 50  – 10 35
4. 10 50 – 11 35
5. 11 40 – 12 25
6. 12 30 – 13 15

 

ЧАС ДРУГА СМЕНA – МЛАЂИ РАЗРЕДИ
1. 13 20 – 14 05
2. 14 10 – 14 55
3. 15 10 – 15 55
4. 16 00 – 16 45

 

ЧАС ТРЕЋА СМЕНА – ОДРАСЛИ
1. 17 00  –  17 30
2. 17 30  –  18 00
3. 18 10  – 18 40
4. 18 40  –  19 10

 

Смене се не ротирају  у току шкоске године тако да је динамика рада непроменљива за одељење у току једног полугодишта за које ученици треба да заврше један разред.

Настава  у једном полугодишту траје 17 недеља, односно 85 радних дана.