Историјат школе

Основна школа за образовање одраслих „Бранко Пешић“ налази се у делу Земуна који се назива Горњи  Град, а зграду је изградила Црквена општина Земун 1872. године, као прву школску зграду у овом крају.

После Првог светског рата ова школа назива се „Државна народна основна школа Горњи град“, а за време Другог светског рата у школској згради била је смештена окупаторска војска. После ослобођења учитељи ове школе извршили су попис неписмених и покренут Аналфабетски течај са ученицима и одраслима који нису похађали школу и са њима се радило по скраћеном програму.

Ова школа је до школске 1953/54. године била четвороразредна, а онда је прерасла у осмогодишњу школу. У једном периоду била је у саставу Радничког универзитета у Земуну, а од 1969-те године наставља у овој згради самостално да ради као „Школа за основно образовање одраслих Земун“.

Од 2000-те године ова школа добија назив Основна школа „Бранко Пешић“.