Запослени

РБ Презиме и име Радно место
1. Ћирић Ненад директор школе
2. Пантовић Библијана секретар школе
3. Радојевић Никола шеф рачуноводства
4. Вукојевић Јасминка социјални радник - педагог
5. Ђорђевић Љиљана библиотекар
6. Радивојевић Татјана наставник српског језика
7. Тодоровић Марија наставник српског језика
8. Пањковић Љиљана наставник српског језика
9. Кљајић Јулијана наставник енглеског језика
10. Станаревић Снежана наставник енглеског језика
11. Станкић-Јиндра Ана наставник енглеског језика
12. Товчевић Биљана наставник историје
13. Алексић Сузана наставник географије
14. Мирјана Мијаиловић наставник математике
15. Марсенић Душица наставник математике
16. Ристић Јасна наставник математике
17. Ковачевић Зора наставник физике
18. Тепавчевић Нада наставник хемије
19. Ракуљ Марина наставник биологије
20. Мартинов Ивана наставник биологије
21. Влајнић Јелена наставник тех. и информатике
22. Бајић Гроздана наставник разредне наставе
23. Малданер Снежана наставник разредне наставе
24. Јејина Мирјана наставник разредне наставе
25. Стјеља Биљана наставник разредне наставе
26. Станојковић Дарко наставник разредне наставе
27. Јововић Љубица наставник разредне наставе
28. Петровић Јасмина наставник разредне наставе
29. Младеновић Наталија наставник разредне наставе
30. Урошевић-Ћирковић Лидија наставник разредне наставе
31. Давидовић Борка наставник разредне наставе
32. Аломеровић-Хубанић Лејлија вероучитељ
33. Радојевић Ивана педагошки асистент
34. Зекановић Биљана андрагошки асистент
35. Будисављевић Драган домар
36. Јокић Драган ложач
37. Вишњић Даница спремачица
38. Добрић Радмила спремачица
39. Ромчевић Анђелка спремачица
40. Аврам Драгана спремачица